OMKERING

 

 

De schakers slaan zo vaak een paard,

Ach, wat een machtsvertoon.

En niemand voelt zich dan bezwaard,

men vindt dat heel gewoon.

 

Maar zou er niet een rel ontstaan,

een hele grote rel,

als paarden schakers zouden slaan.

Mij dunkt, ik denk van wel.